Новини

Такса за ползване на Градския стадион

Във връзка с информацията за промени в Наредба 16 на Общински съвет Русе и увеличената такса за ползване на Градския стадион, както и множеството коментари по темата е редно да направим следното уточнение:

Община Русе е пряко ангажирана както в управлението, така и във финансирането на футболен клуб Дунав Русе още от създаването му като проект.  Факт е, че е определена нова такса за ползване на съоръжението, но това по никакъв начин няма да ощети „Драконите“. Средствата, които ежегодно Община Русе предоставя на клуба ще бъдат увеличени с размера на таксата, която отборът следва да внася за ползване на съоръжението за домакинските си мачове. По този начин Община Русе желае да защити съоръжението от евентуалното му ползване от всякакви клубове на цена, която не кореспондира с разходите по организация и поддръжка на стадиона.