|| Ръководство

д-р Симеон Симеонов

Председател на УС на ФК „Дунав“ Русе

Огнян Цветанов

Член на УС на ФК „Дунав“ Русе

Ивайло Петков

Член на УС на ФК „Дунав“ Русе

Иван Григоров

Член на УС на ФК „Дунав“ Русе

Димитър Генков

Член на УС на ФК „Дунав“ Русе

Свържете се с нас!