Ръководство

Ръководство

Д-р Симеон Симеонов

-Председател на УС на ФК "Дунав" Русе

Огнян Цветанов

-Член на УС на ФК "Дунав" Русе

Ивайло Петков

- Член на УС на ФК "Дунав" Русе

Иван Григоров

- Член на УС на ФК "Дунав" Русе

Димитър Генков

-Член на УС на ФК "Дунав" Русе